Circle social share : Hiệu ứng vòng tròn với CSS3Khi chúng ta chia sẻ bài viết hoặc sản phẩm trên mạng xã hội thì lượt truy cập sẽ tăng đáng kể, và đó cũng là lí do mà mình sẽ thường xuyên cung cấp cho các bạn những mẫu social share mà các bạn có thể áp dụng cho website hay blog mà các bạn đang quản lý. Bài viết ngày hôm nay sẽ là một hiệu ứng vòng tròn không những gọn mà còn có thể đặt ở bất kì vị trí nào trên trang web, rất tiên lợi cho người dùng chia sẻ ngay nội dung hoặc sản phẩm mà họ muốn.
Các icons mà chúng ta sử dụng trong bài viết này là từ Font Awesome, vì vậy các bạn nên chèn font này ngay bên trong thẻ head.

1. HTML

							

2. CSS

							#circle {
  width: 80px;
  height: 80px;
  border-radius: 50%;
  background: #747392;
  position: absolute;
  z-index:2;
  top: 25px;
  left: 25px;
  box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, .11), 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, .22);
  cursor: pointer;
}
#circle:after {
  content:'';
  width: 10px;
  height: 10px;
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  background: rgba(81, 80, 122, 0.6);
  left: 35px;
  top: 35px;
}
#circle i {
  font-size: 40px;
  color: #fff;
  position: absolute;
  top: 24px;
  left: 24px;
  z-index: 1;
}
#circle i.icon1 {
  opacity: 1;
}
#circle i.icon2 {
  opacity: 0;
  top: 25px;
  left: 22px;
}
/* ANIMATION */
#circle, #circle i, #circle:after {
  -webkit-transition: all .2s cubic-bezier(.4, 0, .2, 1);
  transition: all .2s cubic-bezier(.4, 0, .2, 1);
}
/* HOVER */
#circle:hover {
  background: #626186;
  box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, .15), 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, .30);
}
#circle:hover:after {
  width: 80px;
  height: 80px;
  left: 0;
  top: 0;
}
#circle:hover > i {
  -webkit-transform: rotate(720deg);
  transform: rotate(720deg);
}
#circle:hover > i.icon1 {
  opacity: 0;
}
#circle:hover > i.icon2 {
  opacity: 1;
}
 
/* ///// SUB CIRCLES ///// */
 #sub {
 width: 150px;
 height: 50%;
 z-index: 1;
 position: absolute;
 visibility:hidden;
}
#sub #circle {
  width: 50px;
  height: 50px;
  top: 0;
  left: 40px;
  opacity: 0;
  transition: 0.2s opacity;
}
#sub #circle:nth-child(1) {
  top: 120px;
  background: #95507f;
}
#sub #circle:nth-child(2) {
  top: 180px;
  background: #4e935c;
}
#sub #circle:nth-child(3) {
  top: 240px;
  background: #9f4b49;
}
#sub #circle:nth-child(1):after {
  background: rgba(126, 53, 108, 0.6);
}
#sub #circle:nth-child(2):after {
  background: rgba(49, 124, 61, 0.6);
}
#sub #circle:nth-child(3):after {
  background: rgba(135, 43, 45, 0.6);
}
#sub #circle:after {
  left: 20px;
  top: 20px;
}
#sub #circle i {
  font-size: 20px;
  top: 18px;
  left: 16px;
}
#sub #circle i.icon1 {
  opacity: 1;
}
#sub #circle i.icon2 {
  opacity: 0;
}
/* HOVER */
#sub #circle:hover:after {
  width: 50px;
  height: 50px;
  left: 0;
  top: 0;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(1) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.05s;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(2) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.1s;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(3) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.15s;
}
#sub #circle:hover > i {
  -webkit-transform: rotate(90deg);
  transform: rotate(90deg);
}
#sub #circle:hover > i.icon1 {
  opacity: 0;
}
#sub #circle:hover > i.icon2 {
  opacity: 1;
}
#circle:hover + #sub {
visibility:visible;
}
#sub:hover {
visibility:visible;
}
#sub:hover > #circle {
  opacity:1;
}
/* ///// SUB TITLES ///// */
#circle span a{
 display: block;
 margin-right: -150px;
 margin-top: 16px;
 color: rgba(0, 0, 0,0.7);
 font-family: 'Comfortaa', sans-serif;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 400;
 text-align: left;
 padding-left: 60px;
 font-size: 1.1em;
 letter-spacing: 0.25em;
 opacity: 0;
 -webkit-transition: all .4s cubic-bezier(.4, 0, .2, 2);
 transition: all .4s cubic-bezier(.4, 0, .2, 2);
 text-decoration-line: none;
}
/* HOVER */
#sub #circle:hover > span a{
  opacity: 1;
  padding-left: 65px;
}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.