Code Pháo hoa - DevForumCode biểu diễn pháo hoa cực đẹp như thật bằng css và javascript - DevForum

1. HTML

							

Loading

Demo Pháo hoa - DevForum

2. CSS

							
https://devforum.info/phaohoa/reset.min.css

* {
 position: relative;
 box-sizing: border-box;
}

html,
body {
 height: 100%;
}

html {
 background-color: #000;
}

body {
 overflow: hidden;
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 font-family: "Russo One", arial, sans-serif;
 line-height: 1.25;
 letter-spacing: 0.06em;
}

.hide {
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
}

.remove {
 display: none !important;
}

.blur {
 -webkit-filter: blur(12px);
     filter: blur(12px);
}

.container {
 height: 100%;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

.loading-init {
 width: 100%;
 align-self: center;
 text-align: center;
 text-transform: uppercase;
}
.loading-init__header {
 font-size: 2.2em;
}
.loading-init__status {
 margin-top: 1em;
 font-size: 0.8em;
 opacity: 0.75;
}

.stage-container {
 overflow: hidden;
 box-sizing: initial;
 border: 1px solid #222;
 margin: -1px;
}
@media (max-width: 840px) {
 .stage-container {
  border: none;
  margin: 0;
 }
}

.canvas-container {
 width: 100%;
 height: 100%;
 transition: -webkit-filter 0.3s;
 transition: filter 0.3s;
 transition: filter 0.3s, -webkit-filter 0.3s;
}
.canvas-container canvas {
 position: absolute;
 mix-blend-mode: lighten;
 -webkit-transform: translateZ(0);
     transform: translateZ(0);
}

.controls {
 position: absolute;
 top: 0;
 width: 100%;
 padding-bottom: 50px;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 transition: opacity 0.3s, visibility 0.3s;
}
@media (min-width: 840px) {
 .controls {
  visibility: visible;
 }
 .controls.hide:hover {
  opacity: 1;
 }
}

.menu {
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.42);
 transition: opacity 0.3s, visibility 0.3s;
}
.menu__inner-wrap {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 transition: opacity 0.3s;
}
.menu__header {
 margin-top: auto;
 margin-bottom: 8px;
 padding-top: 16px;
 font-size: 2em;
 text-transform: uppercase;
}
.menu__subheader {
 margin-bottom: auto;
 padding-bottom: 12px;
 font-size: 0.86em;
 opacity: 0.8;
}
.menu form {
 width: 100%;
 max-width: 400px;
 padding: 0 10px;
 overflow: auto;
 -webkit-overflow-scrolling: touch;
}
.menu .form-option {
 display: flex;
 align-items: center;
 margin: 16px 0;
 transition: opacity 0.3s;
}
.menu .form-option label {
 display: block;
 width: 50%;
 padding-right: 12px;
 text-align: right;
 text-transform: uppercase;
 -webkit-user-select: none;
   -moz-user-select: none;
   -ms-user-select: none;
     user-select: none;
}
.menu .form-option--select select {
 display: block;
 width: 50%;
 height: 30px;
 font-size: 1rem;
 font-family: "Russo One", arial, sans-serif;
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 letter-spacing: 0.06em;
 background-color: transparent;
 border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
.menu .form-option--select select option {
 background-color: black;
}
.menu .form-option--checkbox input {
 display: block;
 width: 26px;
 height: 26px;
 margin: 0;
 opacity: 0.5;
}
@media (max-width: 840px) {
 .menu .form-option select, .menu .form-option input {
  outline: none;
 }
}

.close-menu-btn {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
}

.btn {
 opacity: 0.16;
 width: 50px;
 height: 50px;
 display: flex;
 -webkit-user-select: none;
   -moz-user-select: none;
   -ms-user-select: none;
     user-select: none;
 cursor: default;
 transition: opacity 0.3s;
}
.btn--bright {
 opacity: 0.5;
}
@media (min-width: 840px) {
 .btn:hover {
  opacity: 0.32;
 }
 .btn--bright:hover {
  opacity: 0.75;
 }
}
.btn svg {
 display: block;
 margin: auto;
}

.credits {
 margin-top: auto;
 margin-bottom: 10px;
 padding-top: 6px;
 font-size: 0.8em;
 opacity: 0.75;
}
.credits a {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 text-decoration: none;
}
.credits a:hover, .credits a:active {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
 text-decoration: underline;
}

.help-modal {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 position: fixed;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 visibility: hidden;
 transition-property: visibility;
 transition-duration: 0.25s;
}
.help-modal__overlay {
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 opacity: 0;
 transition-property: opacity;
 transition-timing-function: ease-in;
 transition-duration: 0.25s;
}
.help-modal__dialog {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 max-width: 400px;
 max-height: calc(100vh - 100px);
 margin: 10px;
 padding: 20px;
 border-radius: 0.3em;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
 opacity: 0;
 -webkit-transform: scale(0.9, 0.9);
     transform: scale(0.9, 0.9);
 transition-property: opacity, -webkit-transform;
 transition-property: opacity, transform;
 transition-property: opacity, transform, -webkit-transform;
 transition-timing-function: ease-in;
 transition-duration: 0.25s;
}
@media (min-width: 840px) {
 .help-modal__dialog {
  font-size: 1.25rem;
  max-width: 500px;
 }
}
.help-modal__header {
 font-size: 1.75em;
 text-transform: uppercase;
 text-align: center;
}
.help-modal__body {
 overflow-y: auto;
 -webkit-overflow-scrolling: touch;
 margin: 1em 0;
 padding: 1em 0;
 border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
 border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
 line-height: 1.5;
 color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
}
.help-modal__close-btn {
 flex-shrink: 0;
 outline: none;
 border: none;
 border-radius: 2px;
 padding: 0.25em 0.75em;
 margin-top: 0.36em;
 font-family: "Russo One", arial, sans-serif;
 font-size: 1em;
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 text-transform: uppercase;
 letter-spacing: 0.06em;
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
 transition: color 0.3s, background-color 0.3s;
}
.help-modal__close-btn:hover, .help-modal__close-btn:active, .help-modal__close-btn:focus {
 color: #FFF;
 background-color: #09F;
}
.help-modal.active {
 visibility: visible;
 transition-duration: 0.4s;
}
.help-modal.active .help-modal__overlay {
 opacity: 1;
 transition-timing-function: ease-out;
 transition-duration: 0.4s;
}
.help-modal.active .help-modal__dialog {
 opacity: 1;
 -webkit-transform: scale(1, 1);
     transform: scale(1, 1);
 transition-timing-function: ease-out;
 transition-duration: 0.4s;
}						

3. JAVASCRIPT

							//Chèn vài Js ở trên thẻ đóng Body chơi cho máu :))						Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.