Code Loading Animation với HTML và CSSMẫu code Loading Animation kiểu tròn kết đôi với HTML và CSS

1. HTML

<div class="blocks">
		<div class="block orange"></div>
		<div class="block blue"></div>
	</div>

2. CSS

body {
			margin: 0;
			padding: 1rem;
		}

		.blocks {
			height: 100vh;
			display: flex;
			align-items: center;
			position: relative;
			justify-content: center;
		}

		.block {
			--sz: 8vmin;
			--tX: 0;
			--animation: 700ms cubic-bezier(0.3, 0.5, 0.4, 0.9) infinite alternate-reverse;
			--hm: 4.5vmin;
			height: var(--sz);
			width: var(--sz);
			background-image: var(--bg);
			border-radius: 50%;
			transform: translateX(var(--tX));
			mix-blend-mode: lighten;
		}

		.orange {
			--bg: linear-gradient(-50deg, #fbab7e 0%, #f7ce68 100%);
			margin-right: var(--hm);
			animation: attract-orange var(--animation);
		}

		.blue {
			--bg: linear-gradient(50deg, #00bfd5 0%, #c5f5ff 100%);
			margin-left: var(--hm);
			animation: attract-blue var(--animation);
		}

		@keyframes attract-orange {
			to {
				transform: translateX(calc(var(--sz) + calc(var(--hm) / 4)));
			}
		}

		@keyframes attract-blue {
			to {
				transform: translateX(calc(var(--sz) * -1 - calc(var(--hm) / 4)));
			}
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.