Conzex Company TemplateConzex là một mẫu dạng SAAS / Cơ quan kỹ thuật số / Mẫu đa mục đích mạnh mẽ, dễ sử dụng, có khả năng tùy chỉnh cao, được xây dựng bằng Bootstrap mới nhất. Mẫu đi kèm với rất nhiều bố cục cho các trang blog, dịch vụ, trang đích và các trang khác. Mẫu này là một mẫu rất phù hợp cho các công ty cung cấp dịch vụ SEO cũng như các dịch vụ liên quan đến tiếp thị internet khác. Nó có thiết kế theo định hướng mục đích, bố cục đáp ứng và các tính năng đặc biệt như 5 trang đích khác nhau, bố cục blog, gallleries, dịch vụ và bảng giá cả. Conzex cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích.
 
Conzex Company Template
Conzex - Cloud, Saas & Startup Multipurpose HTML Template - 1

Bao gồm:

 • Responsive Layout Design:
  What ever you are using the device your site will run as it should be. The Industries template is fully responsive layout for all type of devices.
 • 68+ Valid HTML Files :
  The Conzex template coded with beautiful and clean codes! Some powerful HTML files 100% valid W3 web standards.
 • Custom Blog Templates :
  Blogging very important! We designed beautiful blog page templates and custom single blog styles for your news and updates.
 • Bootstrap Framework:
  Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

Đặc trưng:

 • 100% Fluid Responsive – Fits any device perfectly
 • 6 Home pages
 • Tested on real devices
 • Flexible Layout
 • Flat, modern and clean design.
 • Retina Optimized
 • Social Links
 • Clean & Commented Code
 • Advanced Typography
 • Pixel Perfect Design
 • Built on Bootstrap 4
 • Valid HTML5 & CSS3 Files
 • Blog Pages
 • Various Post Formats
 • Cross Browser Compatibility
 • Parallax effect
 • Awesome Unique Look
 • Unique effects and functionality
 • Google font
 • Quick, Dedicated & Professional Support
 • Well Documented & More….
 

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.