CSS Accordion MenuMẫu Accordion menu với Jquery

1. HTML

								

Menu Despegable creaticode.com

2. CSS

							* {
	margin: 0;
	padding: 0;
	-webkit-box-sizing: border-box;
	-moz-box-sizing: border-box;
	box-sizing: border-box;
}

body {
	background: #2d2c41;
	font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, Sans-serif, Verdana, Tahoma;
}

ul {
	list-style-type: none;
}

a {
	color: #b63b4d;
	text-decoration: none;
}

/** =======================
 * Contenedor Principal
 ===========================*/
h1 {
 	color: #FFF;
 	font-size: 24px;
 	font-weight: 400;
 	text-align: center;
 	margin-top: 80px;
 }

h1 a {
 	color: #c12c42;
 	font-size: 16px;
 }

 .accordion {
 	width: 100%;
 	max-width: 360px;
 	margin: 30px auto 20px;
 	background: #FFF;
 	-webkit-border-radius: 4px;
 	-moz-border-radius: 4px;
 	border-radius: 4px;
 }

.accordion .link {
	cursor: pointer;
	display: block;
	padding: 15px 15px 15px 42px;
	color: #4D4D4D;
	font-size: 14px;
	font-weight: 700;
	border-bottom: 1px solid #CCC;
	position: relative;
	-webkit-transition: all 0.4s ease;
	-o-transition: all 0.4s ease;
	transition: all 0.4s ease;
}

.accordion li:last-child .link {
	border-bottom: 0;
}

.accordion li i {
	position: absolute;
	top: 16px;
	left: 12px;
	font-size: 18px;
	color: #595959;
	-webkit-transition: all 0.4s ease;
	-o-transition: all 0.4s ease;
	transition: all 0.4s ease;
}

.accordion li i.fa-chevron-down {
	right: 12px;
	left: auto;
	font-size: 16px;
}

.accordion li.open .link {
	color: #b63b4d;
}

.accordion li.open i {
	color: #b63b4d;
}
.accordion li.open i.fa-chevron-down {
	-webkit-transform: rotate(180deg);
	-ms-transform: rotate(180deg);
	-o-transform: rotate(180deg);
	transform: rotate(180deg);
}

.accordion li.default .submenu {display: block;}
/**
 * Submenu
 -----------------------------*/
 .submenu {
 	display: none;
 	background: #444359;
 	font-size: 14px;
 }

 .submenu li {
 	border-bottom: 1px solid #4b4a5e;
 }

 .submenu a {
 	display: block;
 	text-decoration: none;
 	color: #d9d9d9;
 	padding: 12px;
 	padding-left: 42px;
 	-webkit-transition: all 0.25s ease;
 	-o-transition: all 0.25s ease;
 	transition: all 0.25s ease;
 }

 .submenu a:hover {
 	background: #b63b4d;
 	color: #FFF;
 }

						

3. JAVASCRIPT

							https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js

$(function() {
	var Accordion = function(el, multiple) {
		this.el = el || {};
		this.multiple = multiple || false;

		// Variables privadas
		var links = this.el.find('.link');
		// Evento
		links.on('click', {el: this.el, multiple: this.multiple}, this.dropdown)
	}

	Accordion.prototype.dropdown = function(e) {
		var $el = e.data.el;
			$this = $(this),
			$next = $this.next();

		$next.slideToggle();
		$this.parent().toggleClass('open');

		if (!e.data.multiple) {
			$el.find('.submenu').not($next).slideUp().parent().removeClass('open');
		};
	}	

	var accordion = new Accordion($('#accordion'), false);
});						Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.