Cực ấn tượng với hiệu ứng loading màu sắc bằng CSS3Việc để người dùng chờ đợi load trang là điều mà không một ai trong chúng ta mong muốn , và để có thể giảm bớt sự phiền toái này, các bạn có thể cho vào một hiệu ứng tải trang đầy sáng tạo và không giống ai. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ cho các bạn một hiệu ứng loading đầy màu sắc và không kém phần sinh động, đảm bảo các bạn sẽ ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

1. HTML

<div class="container">
  <div class="row">
    <div id="loader">
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
      <div class="dot"></div>
    </div>
  </div>
</div>

2. CSS

#loader {
  bottom: 0;
  height: 175px;
  left: 0;
  margin: auto;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  width: 175px;
}
#loader {
  bottom: 0;
  height: 175px;
  left: 0;
  margin: auto;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  width: 175px;
}
#loader .dot {
  bottom: 0;
  height: 100%;
  left: 0;
  margin: auto;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  width: 87.5px;
}
#loader .dot::before {
  border-radius: 100%;
  content: "";
  height: 87.5px;
  left: 0;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  transform: scale(0);
  width: 87.5px;
}
#loader .dot:nth-child(7n+1) {
  transform: rotate(45deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+1)::before {
  animation: 0.8s linear 0.1s normal none infinite running load;
  background: #00ff80 none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+2) {
  transform: rotate(90deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+2)::before {
  animation: 0.8s linear 0.2s normal none infinite running load;
  background: #00ffea none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+3) {
  transform: rotate(135deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+3)::before {
  animation: 0.8s linear 0.3s normal none infinite running load;
  background: #00aaff none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+4) {
  transform: rotate(180deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+4)::before {
  animation: 0.8s linear 0.4s normal none infinite running load;
  background: #0040ff none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+5) {
  transform: rotate(225deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+5)::before {
  animation: 0.8s linear 0.5s normal none infinite running load;
  background: #2a00ff none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+6) {
  transform: rotate(270deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+6)::before {
  animation: 0.8s linear 0.6s normal none infinite running load;
  background: #9500ff none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+7) {
  transform: rotate(315deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+7)::before {
  animation: 0.8s linear 0.7s normal none infinite running load;
  background: magenta none repeat scroll 0 0;
}
#loader .dot:nth-child(7n+8) {
  transform: rotate(360deg);
}
#loader .dot:nth-child(7n+8)::before {
  animation: 0.8s linear 0.8s normal none infinite running load;
  background: #ff0095 none repeat scroll 0 0;
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.