Generate Barcode online with DevForumMã vạch là một mã nhận dạng có thể đọc được bằng máy kèm theo dữ liệu về một thực thể. Nó đặc biệt được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan đến sản phẩm như giá cả, mã, ngày sản xuất và dữ liệu tương tự.
Generate Barcode online with DevForum

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.