Hexagon Badge with HTML and CSSMẫu code Hexagon Badge dùng Font Awesome Icons với HTML và CSS

1. HTML

<div class="main-wrapper">
		<div class="badge yellow">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-bolt"></i></div>
			<div class="ribbon">Initiator</div>
		</div>
		<div class="badge orange">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-wheelchair-alt"></i></div>
			<div class="ribbon">Disabler</div>
		</div>
		<div class="badge pink">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-pied-piper"></i></div>
			<div class="ribbon">Nuker</div>
		</div>
		<div class="badge red">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-shield"></i></div>
			<div class="ribbon">Ganker</div>
		</div>
		<div class="badge purple">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-anchor"></i></div>
			<div class="ribbon">Durable</div>
		</div>
		<div class="badge teal">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-bicycle"></i></div>
			<div class="ribbon">Roamer</div>
		</div>
		<div class="badge blue">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-users"></i></div>
			<div class="ribbon">Pusher</div>
		</div>
		<div class="badge blue-dark">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-rocket"></i></div>
			<div class="ribbon">Escape</div>
		</div>
		<div class="badge green">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-tree"></i></div>
			<div class="ribbon">Jungler</div>
		</div>
		<div class="badge green-dark">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-user fa-street-view"></i></div>
			<div class="ribbon">Offlaner</div>
		</div>
		<div class="badge silver">
			<div class="circle"> <span class="font">AFK</span></div>
			<div class="ribbon">Carry</div>
		</div>
		<div class="badge gold">
			<div class="circle"> <i class="fa fa-magic"></i></div>
			<div class="ribbon">Support</div>
		</div>
	</div>
	<footer>
		<a href="#" target="_blank"><i class="fa fa-youtube icons"></i></a>
		<a href="#" target="_blank"><i class="fa fa-facebook icons"></i></a>
	</footer>

2. CSS

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Comfortaa:700');
		@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');

		body {
			font-family: 'Comfortaa', sans-serif;
			background: #111;
		}

		.main-wrapper {
			width: 90%;
			max-width: 900px;
			margin: 3em auto;
			text-align: center;
		}

		.badge {
			position: relative;
			margin: 1.5em 3em;
			width: 4em;
			height: 6.2em;
			border-radius: 10px;
			display: inline-block;
			top: 0;
			transition: all 0.2s ease;
		}
		.badge:before, .badge:after {
			position: absolute;
			width: inherit;
			height: inherit;
			border-radius: inherit;
			background: inherit;
			content: "";
			top: 0;
			left: 0;
			right: 0;
			bottom: 0;
			margin: auto;
		}
		.badge:before {
			transform: rotate(60deg);
		}
		.badge:after {
			transform: rotate(-60deg);
		}
		.badge:hover {
			top: -4px;
		}
		.badge .circle {
			width: 60px;
			height: 60px;
			position: absolute;
			background: #fff;
			z-index: 10;
			border-radius: 50%;
			top: 0;
			left: 0;
			right: 0;
			bottom: 0;
			margin: auto;
		}
		.badge .circle i.fa {
			font-size: 2em;
			margin-top: 8px;
		}
		.badge .font {
			display: inline-block;
			margin-top: 1em;
		}
		.badge .ribbon {
			position: absolute;
			border-radius: 4px;
			padding: 5px 5px 4px;
			width: 100px;
			z-index: 11;
			color: #fff;
			bottom: 12px;
			left: 50%;
			margin-left: -55px;
			height: 15px;
			font-size: 14px;
			box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.27);
			text-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
			text-transform: uppercase;
			background: linear-gradient(to bottom right, #555 0%, #333 100%);
			cursor: default;
		}

		.yellow {
			background: linear-gradient(to bottom right, #ffeb3b 0%, #fbc02d 100%);
			color: #ffb300;
		}

		.orange {
			background: linear-gradient(to bottom right, #ffc107 0%, #f57c00 100%);
			color: #f68401;
		}

		.pink {
			background: linear-gradient(to bottom right, #F48FB1 0%, #d81b60 100%);
			color: #dc306f;
		}

		.red {
			background: linear-gradient(to bottom right, #f4511e 0%, #b71c1c 100%);
			color: #c62828;
		}

		.purple {
			background: linear-gradient(to bottom right, #ab47bc 0%, #4527a0 100%);
			color: #7127a8;
		}

		.teal {
			background: linear-gradient(to bottom right, #4DB6AC 0%, #00796B 100%);
			color: #34a297;
		}

		.blue {
			background: linear-gradient(to bottom right, #4FC3F7 0%, #2196F3 100%);
			color: #259af3;
		}

		.blue-dark {
			background: linear-gradient(to bottom right, #1976D2 0%, #283593 100%);
			color: #1c68c5;
		}

		.green {
			background: linear-gradient(to bottom right, #cddc39 0%, #8bc34a 100%);
			color: #7cb342;
		}

		.green-dark {
			background: linear-gradient(to bottom right, #4CAF50 0%, #1B5E20 100%);
			color: #00944a;
		}

		.silver {
			background: linear-gradient(to bottom right, #E0E0E0 0%, #BDBDBD 100%);
			color: #9e9e9e;
		}

		.gold {
			background: linear-gradient(to bottom right, #e6ce6a 0%, #b7892b 100%);
			color: #b7892b;
		}

		footer {
			text-align: center;
			margin: 1em auto;
		}
		footer a {
			text-decoration: none;
			display: inline-block;
			width: 45px;
			height: 45px;
			border-radius: 50%;
			background: #111;
			border: .5px dashed #f8f8f8;
			color: #999;
			margin: 5px;
		}
		footer a:hover {
			background: #222;
		}
		footer a .icons {
			margin-top: 12px;
			display: inline-block;
			font-size: 20px;
		}

3. JAVASCRIPT


 


Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.