Hiển thị lịch đơn giản với HTML5 và CSS3Thông thường thì rất hiếm khi chúng ta bắt gặp những website hoặc blog nào hiển thị lịch trên trang web , tuy nhiên, sẽ rất là hữu ích nếu các ban tạo các web app. Bài viết mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay sẽ là sự kết hợp giữa HTML5 và CSS3, qua bài viết này, các bạn cũng có thể hiểu và sử dụng thẻ time trong HTML5.

1. HTML

<time datetime="2014-09-20" class="icon">
 <em>Saturday</em>
 <strong>September</strong>
 <span>20</span>
</time>

2. CSS

time.icon
{
 font-size: 1em; /* change icon size */
 display: block;
 position: relative;
 width: 7em;
 height: 7em;
 background-color: #fff;
 margin: 2em auto;
 border-radius: 0.6em;
 box-shadow: 0 1px 0 #bdbdbd, 0 2px 0 #fff, 0 3px 0 #bdbdbd, 0 4px 0 #fff, 0 5px 0 #bdbdbd, 0 0 0 1px #bdbdbd;
 overflow: hidden;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 -webkit-transform: rotate(0deg) skewY(0deg);
 -webkit-transform-origin: 50% 10%;
 transform-origin: 50% 10%;
}
 
time.icon *
{
 display: block;
 width: 100%;
 font-size: 1em;
 font-weight: bold;
 font-style: normal;
 text-align: center;
}
 
time.icon strong
{
 position: absolute;
 top: 0;
 padding: 0.4em 0;
 color: #fff;
 background-color: #fd9f1b;
 border-bottom: 1px dashed #f37302;
 box-shadow: 0 2px 0 #fd9f1b;
}
 
time.icon em
{
 position: absolute;
 bottom: 0.3em;
 color: #fd9f1b;
}
 
time.icon span
{
 width: 100%;
 font-size: 2.8em;
 letter-spacing: -0.05em;
 padding-top: 0.8em;
 color: #2f2f2f;
}
 
time.icon:hover, time.icon:focus
{
 -webkit-animation: swing 0.6s ease-out;
 animation: swing 0.6s ease-out;
}
 
@-webkit-keyframes swing {
 0%  { -webkit-transform: rotate(0deg) skewY(0deg); }
 20% { -webkit-transform: rotate(12deg) skewY(4deg); }
 60% { -webkit-transform: rotate(-9deg) skewY(-3deg); }
 80% { -webkit-transform: rotate(6deg) skewY(-2deg); }
 100% { -webkit-transform: rotate(0deg) skewY(0deg); }
}
 
@keyframes swing {
 0%  { transform: rotate(0deg) skewY(0deg); }
 20% { transform: rotate(12deg) skewY(4deg); }
 60% { transform: rotate(-9deg) skewY(-3deg); }
 80% { transform: rotate(6deg) skewY(-2deg); }
 100% { transform: rotate(0deg) skewY(0deg); }
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.