Làm Máy tính đơn giản chỉ với HTML CSS và JavascriptDevForum giới thiệu các bạn code làm ứng dụng Máy tính đơn giản tính toán được chỉ với HTML CSS và Javascript

1. HTML

							 

DevForum

2. CSS

							.bg{
   background: rgb(74,149,233);
   padding-top: 100px;background: radial-gradient(circle, rgba(74,149,233,1) 0%, rgba(45,226,77,1) 100%);
   padding-bottom: 100px;
  }

  form {
   background: #fff;
   margin: 0 auto;
   width: 300px;
   padding: 20px;
   border-radius: 5px;
  }
  form * {
   box-sizing: border-box;
  }
  form table {
   width: 100%;
   border-collapse: collapse;
  }
  form table tr,
  form table td {
   border: 1px solid #eee;
  }
  form table tr:first-child input {
   height: 50px;
   padding: 0 10px;
   font-weight: 700;
  }
  form table tr:not(:first-child) td {
   height: 70px;
  }
  form table tr:not(:first-child) td input {
   height: 100%;
  }
  form table input {
   width: 100%;
   display: block;
   border: 0;
   font-size: 16px;
  }
  form table input:focus {
   outline: none;
  }
  form table input:hover {
   background: #eee;
   transition: all 0.2s ease-in-out;
  }
  form table input.operator {
   font-weight: 700;
   color: #fff;
   background: #ffcc00;
  }						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.