Mẫu Button ấn tượng 2Mẫu Button này dạng hover đổi nền

1. HTML

<div class="columns">
<div class="block-button button-style1">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-star-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style2">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-lightbulb-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style3">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-camera-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style4">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-telephone-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style5">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-alarm-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style6">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-email-outline"></span>
 </a>
</div>

<div class="block-button button-style7">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-location-outline"></span>
 </a>
</div>
 
<div class="block-button button-style8">
 <a href="#" class="button">
  <span class="ico ion-ios-timer-outline"></span>
 </a>
</div>

</div>

2. CSS

@import url(https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css);
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway'), local('Raleway-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ISg.ttf) format('truetype');
}
body {
 background: #313131;
 font-family: Raleway, Arial, sans-serif;
 font-size: 15px;
}
* {
 -webkit-box-sizing: content-box;
 -moz-box-sizing: content-box;
 box-sizing: content-box;
 -webkit-transition: all 0.4s linear;
 -moz-transition: all 0.4s linear;
 -o-transition: all 0.4s linear;
 transition: all 0.4s linear;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
.columns {
 display: flex;
}
.columns.two .block-button a {
 -webkit-border-radius: 2px !important;
 -webkit-background-clip: padding-box !important;
 -moz-border-radius: 2px !important;
 -moz-background-clip: padding !important;
 border-radius: 2px !important;
 background-clip: padding-box !important;
}
.columns.two .block-button .ico {
 font-size: 1.5rem;
}
.columns.two .block-button .txt {
 margin-left: 10px;
}
.block-button {
 margin: 40px;
}
.block-button a {
 width: 80px;
 height: 80px;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
 color: #fff;
 text-decoration: none;
 display: flex;
 align-items: center;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 position: relative;
}
.block-button a .ico {
 font-size: 2.8rem;
 display: block;
 text-align: center;
 margin: auto;
}
.block-button.button-style1 a:after,
.block-button.button-style9 a:after {
 background: #123851;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 border: 4px solid #2980b9;
 content: '';
 z-index: -1;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
}
.block-button.button-style1 a:hover:after,
.block-button.button-style9 a:hover:after {
 border-color: transparent;
 animation: spinning cubic-bezier(0.18, 0.14, 0.29, 1) 1s;
 border-right-color: #2980b9;
 border-left-color: #2980b9;
 border-top-color: #ffffff !important;
 border-bottom-color: #ffffff !important;
}
.block-button.button-style1 lesshat-selector,
.block-button.button-style9 lesshat-selector {
 -lh-property: 0; } 
@-webkit-keyframes spinning{ 0%{ -webkit-transform: rotate(0deg);} 100%{ -webkit-transform: rotate(360deg);}}
@-moz-keyframes spinning{ 0%{ -moz-transform: rotate(0deg);} 100%{ -moz-transform: rotate(360deg);}}
@-o-keyframes spinning{ 0%{ -o-transform: rotate(0deg);} 100%{ -o-transform: rotate(360deg);}}
@keyframes spinning{ 0%{-webkit-transform: rotate(0deg);-moz-transform: rotate(0deg);-ms-transform: rotate(0deg);transform: rotate(0deg);} 100%{-webkit-transform: rotate(360deg);-moz-transform: rotate(360deg);-ms-transform: rotate(360deg);transform: rotate(360deg);}}
[not-existing] {
 zoom: 1;
}
.block-button.button-style2 a {
 background: #27ae60;
 border: 4px solid #3dd37c;
}
.block-button.button-style2 a:hover .ico {
 text-shadow: 4px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.block-button.button-style2:hover {
 -webkit-filter: drop-shadow(1px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4));
 -moz-filter: drop-shadow(1px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4));
 -ms-filter: drop-shadow(1px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4));
 filter: drop-shadow(1px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4));
}
.block-button.button-style3 a {
 background: #c0392b;
 border: 4px solid #e74c3c;
}
.block-button.button-style3:hover {
 -webkit-transform: translateY(-8%);
 -moz-transform: translateY(-8%);
 -ms-transform: translateY(-8%);
 -o-transform: translateY(-8%);
 transform: translateY(-8%);
}
.block-button.button-style4 {
 position: relative;
}
.block-button.button-style4 a {
 border: 4px solid #9b59b6;
}
.block-button.button-style4:after {
 background: #8e44ad;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 height: 100%;
 width: 100%;
 content: '';
 z-index: -1;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
 -webkit-transition: all 0.4s linear;
 -moz-transition: all 0.4s linear;
 -o-transition: all 0.4s linear;
 transition: all 0.4s linear;
}
.block-button.button-style4:hover:after {
 -webkit-transform: rotateY(180deg);
 -moz-transform: rotateY(180deg);
 -ms-transform: rotateY(180deg);
 -o-transform: rotateY(180deg);
 transform: rotateY(180deg);
 opacity: 0;
}
.block-button.button-style5 {
 position: relative;
}
.block-button.button-style5 a {
 border: 4px solid #e67e22;
}
.block-button.button-style5:after {
 background: #d35400;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 height: 100%;
 width: 100%;
 content: '';
 z-index: -1;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
 -webkit-transition: all 0.4s linear;
 -moz-transition: all 0.4s linear;
 -o-transition: all 0.4s linear;
 transition: all 0.4s linear;
}
.block-button.button-style5:hover:after {
 -webkit-transform: scale(0);
 -moz-transform: scale(0);
 -ms-transform: scale(0);
 -o-transform: scale(0);
 transform: scale(0);
 opacity: 0;
}
.block-button.button-style6 a {
 background: #f39c12;
 border: 4px solid #f1c40f;
}
.block-button.button-style6 a .ico {
 -webkit-transition: all 0.2s linear;
 -moz-transition: all 0.2s linear;
 -o-transition: all 0.2s linear;
 transition: all 0.2s linear;
}
.block-button.button-style6 a:hover .ico {
 -webkit-transform: scale(4);
 -moz-transform: scale(4);
 -ms-transform: scale(4);
 -o-transform: scale(4);
 transform: scale(4);
 opacity: 0;
}
.block-button.button-style7 a {
 background: #16a085;
}
.block-button.button-style7 a:after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
 border: 4px solid #1abc9c;
 -webkit-transition: all 0.2s linear;
 -moz-transition: all 0.2s linear;
 -o-transition: all 0.2s linear;
 transition: all 0.2s linear;
}
.block-button.button-style7 a:hover:after {
 -webkit-transform: scale(2);
 -moz-transform: scale(2);
 -ms-transform: scale(2);
 -o-transform: scale(2);
 transform: scale(2);
 opacity: 0;
}
.block-button.button-style8 {
 overflow: hidden;
}
.block-button.button-style8 a {
 background: #7f8c8d;
}
.block-button.button-style8 a:after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 -moz-border-radius: 50%;
 -moz-background-clip: padding;
 border-radius: 50%;
 background-clip: padding-box;
 border: 4px solid #95a5a6;
}
.block-button.button-style8 a .ico {
 -webkit-transition: all 0.2s linear;
 -moz-transition: all 0.2s linear;
 -o-transition: all 0.2s linear;
 transition: all 0.2s linear;
}
.block-button.button-style8:hover .ico {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: skewX(-40deg) translateX(200px);
 -moz-transform: skewX(-40deg) translateX(200px);
 -ms-transform: skewX(-40deg) translateX(200px);
 -o-transform: skewX(-40deg) translateX(200px);
 transform: skewX(-40deg) translateX(200px);
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.