Mẫu Button ấn tượng 5Mẫu button này dùng cho nút click kiểu mạng xã hội

1. HTML

							


2. CSS

							body {
 background: #303036;
 text-align: center;
 text-rendering: auto;
 font-size: 17px;
 line-height: 1.6em;
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
 padding: 18%;
 padding-top: 25vh;
}
* {
 box-sizing: border-box;
}
.button {
 display: inline-block;
 font-family: "Montserrat", "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 position: relative;
 padding: 0.8em 1.4em;
 padding-right: 4.7em;
 background: #009ED8;
 border: none;
 color: white;
 transition: 0.2s;
}
.button:before,
.button:after {
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 right: 0;
 padding-top: inherit;
 padding-bottom: inherit;
 width: 2.8em;
 content: "\00a0";
 font-family: 'FontAwesome', sans-serif;
 font-size: 1.2em;
 text-align: center;
 transition: 0.2s;
 transform-origin: 50% 60%;
}
.button:before {
 background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.button:hover {
 background: #0079a5;
}
.button:active,
.button:focus {
 background: #002e3f;
 outline: none;
}
.button {
 min-width: 15em;
}
.arrow {
 background: #FE5F55;
}
.arrow:hover {
 background: #fe2f22;
}
.arrow:active,
.arrow:focus {
 background: #b90c01;
}
.arrow:after {
 content: "\F054";
}
.arrow:hover:after {
 -webkit-animation: bounceright 0.3s alternate ease infinite;
 animation: bounceright 0.3s alternate ease infinite;
}
.phone {
 background: #139675;
}
.phone:hover {
 background: #0d6952;
}
.phone:active,
.phone:focus {
 background: #083b2e;
}
.phone:after {
 content: "\F095";
}
.phone:hover:after {
 -webkit-animation: wiggle 0.05s alternate ease infinite;
 animation: wiggle 0.05s alternate ease infinite;
}
.email {
 background: #C673B3;
}
.email:hover {
 background: #b74f9f;
}
.email:active,
.email:focus {
 background: #963d82;
}
.email:after {
 content: "\F0E0";
}
.email:hover:after {
 -webkit-animation: none;
 -webkit-transform: skew(-20deg);
 animation: none;
 transform: skew(-20deg);
 text-indent: 0.1em;
}
.search:after {
 content: "\f002";
}
.search:hover:after {
 -webkit-animation: none;
 -webkit-transform: scale(1.4);
 animation: none;
 transform: scale(1.4);
}
@-webkit-keyframes bounceright {
 from {
  -webkit-transform: translateX(0);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateX(3px);
 }
}
@-webkit-keyframes wiggle {
 from {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
 }
 to {
  -webkit-transform: rotate(30deg);
 }
}
@keyframes bounceright {
 from {
  transform: translateX(0);
 }
 to {
  transform: translateX(3px);
 }
}
@keyframes wiggle {
 from {
  transform: rotate(0deg);
 }
 to {
  transform: rotate(30deg);
 }
}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.