Mẫu Button ấn tượng 6Mẫu button 6 này dạng hover chuột show ra hàng ngang

1. HTML

							

2. CSS

							body {
 color: #222;
 font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

.wrapper {
 margin: 50px auto;
 width: 700px;
 background: #ddd;
 height: 500px;
}

.share {
 padding: 0;
 margin: 0 auto;
 max-width: 90px;
 list-style: none;
 padding-top: 50px;
}

.share li {
 width: 90px;
 color: #fff;
 height: 90px;
 line-height: 90px;
 text-align: center;
 position: relative;
}

li.middle a {
 left: 0;
 height: 90px;
 width: 90px;
 position: absolute;
 transition: all .4s ease-in-out 0s;
}

li.middle:hover {
 li.middle
}

.share-icon {
 background: #568;
 position: relative;
 z-index: 1;
}

a.facebook {
 position: absolute;
 right: 0;
 top: 0;
 bottom: 0;
 background-color: #4264AA;
}

a.twitter {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0px;
 background-color: #6CB7F0;
}

.share li a {
 color: #fff;
 font-size: 30px;
}

.top {
 background: #FFAD0F;
}

.bottom {
 background: #EA5154;
}

.middle span {
 position: absolute;
 display: block;
 bottom: 0;
 left: 11%;
 top: 29px;
 font-size: 12px;
 color: #ccc;
 z-index: 2;
 opacity: 0;
 transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
}

.share li:hover .facebook {
 left: -90px;
}

.share li:hover .twitter {
 left: 90px;
}

.share li:hover span {
 opacity: 1;
}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.