Mẫu Card Chiến Binh Responsive với HTML và CSSChia sẻ anh em mẫu Card với kiểu Chiến Binh thế giới đã Responsive chỉ với HTML và CSS

1. HTML

							
STAR-WARS-THE-FORCE

STAR WARS
the force awakens

Last-Jedi

STAR WARS
the last jedi

STAR-WARS-The-Skywalker

STAR WARS
rise of skywalker

2. CSS

							@charset "UTF-8";
 @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Audiowide&display=swap");
 * {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Audiowide', cursive;
 }

 body {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  min-height: 100vh;
  background: #060c21;
 }

 .box {
  position: relative;
  width: 300px;
  height: 300px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 40px;
  background: #060c21;
  /* Change */
  transition: .5s;
 }

 .box:hover {
  height: 400px;
 }

 .box .imgBx {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
 }

 .box .imgBx img {
  max-width: 100%;
  opacity: .3;
  transition: .5s;
 }

 .box:hover .imgBx img {
  opacity: 1;
 }

 .box:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -2px;
  left: -2px;
  right: -2px;
  bottom: -2px;
  background: #fff;
  z-index: -1;
 }

 .box:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -2px;
  left: -2px;
  right: -2px;
  bottom: -2px;
  background: #fff;
  z-index: -2;
  filter: blur(40px);
 }

 .box:before,
 .box:after {
  background: linear-gradient(235deg, #2196f3, #010615, #F00000);
 }

 .box:nth-child(2):before,
 .box:nth-child(2):after {
  /* not supported 😣 */
  background: linear-gradient(235deg, #2196f3, #010615, #F00000);
 }

 .box:nth-child(3):before,
 .box:nth-child(3):after {
  /* not supported 😣 */
  background: linear-gradient(235deg, #772aff, #010615, #2196f3);
 }

 .box .content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 10px;
  right: 10px;
  bottom: 10px;
  height: 90px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.04);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  opacity: 0;
  transition: 0.5s;
 }

 .box:hover .content {
  opacity: 1;
 }

 .box .content h2 {
  font-size: 20px;
  color: #fff;
  font-weight: 500;
  /* just one style 😐 */
  line-height: 20px;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
 }

 .box .content h2 span {
  font-size: 14px;
  color: #fff;
  font-weight: 200;
  /* just one style 😐 */
  letter-spacing: 2px;
 }						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.