Mẫu code Ribbons 1 - DevForumMẫu Ribbon này thường dùng để gắn vào những box trên website như khóa học

1. HTML

<div class="box">
 <div class="ribbon ribbon-top-left"><span>ribbon</span></div>
 <div class="ribbon ribbon-top-right"><span>ribbon</span></div>
 <div class="ribbon ribbon-bottom-left"><span>ribbon</span></div>
 <div class="ribbon ribbon-bottom-right"><span>ribbon</span></div>
</div>

2. CSS

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:700);
body {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 min-height: 100vh;
 background: #f0f0f0;
}
.box {
 position: relative;
 max-width: 600px;
 width: 90%;
 height: 400px;
 background: #fff;
 box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,.1);
}

/* common */
.ribbon {
 width: 150px;
 height: 150px;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
}
.ribbon::before,
.ribbon::after {
 position: absolute;
 z-index: -1;
 content: '';
 display: block;
 border: 5px solid #2980b9;
}
.ribbon span {
 position: absolute;
 display: block;
 width: 225px;
 padding: 15px 0;
 background-color: #3498db;
 box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,.1);
 color: #fff;
 font: 700 18px/1 'Lato', sans-serif;
 text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.2);
 text-transform: uppercase;
 text-align: center;
}

/* top left*/
.ribbon-top-left {
 top: -10px;
 left: -10px;
}
.ribbon-top-left::before,
.ribbon-top-left::after {
 border-top-color: transparent;
 border-left-color: transparent;
}
.ribbon-top-left::before {
 top: 0;
 right: 0;
}
.ribbon-top-left::after {
 bottom: 0;
 left: 0;
}
.ribbon-top-left span {
 right: -25px;
 top: 30px;
 transform: rotate(-45deg);
}

/* top right*/
.ribbon-top-right {
 top: -10px;
 right: -10px;
}
.ribbon-top-right::before,
.ribbon-top-right::after {
 border-top-color: transparent;
 border-right-color: transparent;
}
.ribbon-top-right::before {
 top: 0;
 left: 0;
}
.ribbon-top-right::after {
 bottom: 0;
 right: 0;
}
.ribbon-top-right span {
 left: -25px;
 top: 30px;
 transform: rotate(45deg);
}

/* bottom left*/
.ribbon-bottom-left {
 bottom: -10px;
 left: -10px;
}
.ribbon-bottom-left::before,
.ribbon-bottom-left::after {
 border-bottom-color: transparent;
 border-left-color: transparent;
}
.ribbon-bottom-left::before {
 bottom: 0;
 right: 0;
}
.ribbon-bottom-left::after {
 top: 0;
 left: 0;
}
.ribbon-bottom-left span {
 right: -25px;
 bottom: 30px;
 transform: rotate(225deg);
}

/* bottom right*/
.ribbon-bottom-right {
 bottom: -10px;
 right: -10px;
}
.ribbon-bottom-right::before,
.ribbon-bottom-right::after {
 border-bottom-color: transparent;
 border-right-color: transparent;
}
.ribbon-bottom-right::before {
 bottom: 0;
 left: 0;
}
.ribbon-bottom-right::after {
 top: 0;
 right: 0;
}
.ribbon-bottom-right span {
 left: -25px;
 bottom: 30px;
 transform: rotate(-225deg);
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.