Mẫu code Ribbons 10Ribbon dạng huy hiệu

1. HTML

<div id="the-ribbon" class="award-ribbon">
 <span class="award-ribbon-text">Great Job</span>
</div>

2. CSS

body {
 background: #f9f9f9;
 margin-top: 48px;
}
/*
 * ribbon medallion
 */

.award-ribbon {
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 position: relative;
 margin: 20px auto 160px;
 height: 200px;
 width: 200px;

 /* make it a circle */
 -webkit-border-radius: 50%;
 -moz-border-radius: 50%;
 border-radius: 50%;

 /* some rendering stuff */
 -moz-background-clip: padding-box;
 -webkit-background-clip: padding-box;
 background-clip: padding-box;

 /* border box */
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;

 /* background color/gradient/whatever */
 background: #396ea3;
 background: -moz-linear-gradient(45deg, #326190 19%, #396ea3 36%, #407bb6 62%, #396ea3 96%);
 background: -webkit-linear-gradient(45deg, #326190 19%, #396ea3 36%, #407bb6 62%, #396ea3 96%);
 background: linear-gradient(45deg, #326190 19%, #396ea3 36%, #407bb6 62%, #396ea3 96%);

 /* adding dimension */
 -webkit-box-shadow: inset 0px 0px 100px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 0px 0px 10px #305c89, 0px 10px 30px 0px rgba(0, 0, 0, 0.9);
 -moz-box-shadow: inset 0px 0px 100px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 0px 0px 10px #305c89, 0px 10px 30px 0px rgba(0, 0, 0, 0.9);
 box-shadow: inset 0px 0px 100px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 0px 0px 10px #305c89, 0px 10px 30px 0px rgba(0, 0, 0, 0.9);
}


/*
 * text element
 */

.award-ribbon .award-ribbon-text {

 padding: 30px;
 display: block;
 width: 100%;
 
 /* vertical centering */
 position: relative;
 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 -ms-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
 
 /* border box */
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 
 /* text styling */
 color: #ffffff;
 font-size: 1.6em;
 line-height: 1;
 font-weight: bold;
 text-align: center;
 text-shadow: 0px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}


/*
 * inner and outer ribbon pseudo elements
 */

.award-ribbon:before,
.award-ribbon:after {
 content: '';
 position: absolute;
 display: block;
 width: 0;
 height: 0;
 z-index: -1;
 /* length of the ribbon */
 padding-top: 160px;
}


/* 
 * inner ribbon
 */

.award-ribbon:before {
 top: 100px;
 left: 20px;
 border-color: transparent #386b9f transparent #326190;
 border-width: 0px 80px 35px;
 border-style: solid;
}


/* 
 * outer ribbon (edges)
 */

.award-ribbon:after {
 top: 90px;
 left: 30px;
 border-color: transparent #3e78b2 transparent #396ea3;
 border-width: 0px 70px 30px;
 border-style: solid;
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.