Mẫu code Ribbons 2 - DevForumNay DevForum chia sẻ các bạn mẫu Ribbon bằng CSS này dùng để gắn vào những Box có yếu tố gì đó “MỚI”

1. HTML

<div class="wrapper">
    <div class="ribbon-wrapper-green"><div class="ribbon-green">NEWS</div></div>
</div>

2. CSS

.wrapper {
 margin: 50px auto;
 width: 280px;
 height: 370px;
 background: white;
 border-radius: 10px;
 -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px rgba(0,0,0,0.3);
 -moz-box-shadow:  0px 0px 8px rgba(0,0,0,0.3);
 box-shadow:     0px 0px 8px rgba(0,0,0,0.3);
 position: relative;
 z-index: 90;
}

.ribbon-wrapper-green {
 width: 85px;
 height: 88px;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 top: -3px;
 right: -3px;
}

.ribbon-green {
 font: bold 15px Sans-Serif;
 color: #333;
 text-align: center;
 text-shadow: rgba(255,255,255,0.5) 0px 1px 0px;
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform:  rotate(45deg);
 -ms-transform:   rotate(45deg);
 -o-transform:   rotate(45deg);
 position: relative;
 padding: 7px 0;
 left: -5px;
 top: 15px;
 width: 120px;
 background-color: #BFDC7A;
 background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#BFDC7A), to(#8EBF45)); 
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45); 
 background-image:  -moz-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45); 
 background-image:   -ms-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45); 
 background-image:   -o-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45); 
 color: #6a6340;
 -webkit-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.3);
 -moz-box-shadow:  0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.3);
 box-shadow:     0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.3);
}

.ribbon-green:before, .ribbon-green:after {
 content: "";
 border-top:  3px solid #6e8900;  
 border-left: 3px solid transparent;
 border-right: 3px solid transparent;
 position:absolute;
 bottom: -3px;
}

.ribbon-green:before {
 left: 0;
}
.ribbon-green:after {
 right: 0;
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.