PHP thuần source code điện thoại đầy đủ chức năngSource code điện thoại đầy đủ chức năng cho các bạn tham khảo hoặc sử dụng bằng PHP thuần
 
 
PHP thuần source code điện thoại đầy đủ chức năng

Môi trường tương thích:

  • PHP >=5.6
  • MySQL


Hướng dẫn cài đặt:

  1. Giải nén
  2. Cấu hình kết nối trong file BackEnd\ConnectionDB\DB_driver.php
  3. Đổi tên: localhost, DbName, user, pass
  4. Import file CSDL "dienthoai1" nằm trong thư mục giải nén


//Sửa file DB_driver.php

$localhost = "localhost",
$user = "root",
$pass = "",
$DbName = "dienthoai1";

 

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.