Register Form 03 - DevForumDevForum chia sẻ các bạn mẫu Đăng ký thông tin Register Form 03 được thiết kế với HTML, CSS và Javascript

1. HTML

								
 • Saketh

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Amar

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Akil

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Naveen

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

 • Saketh

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Amar

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Akil

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  Naveen

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

2. CSS

							//Chèn các file CSS vào
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
https://devforum.info/DEMO/Register_Form_03/css/style.css						

3. JAVASCRIPT

							//Chèn các file Js vào
https://devforum.info/DEMO/Register_Form_03/js/JFCore.js
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js
https://m.servedby-buysellads.com/monetization.js
https://codefund.io/properties/441/funder.js

						Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.