Sign In/Up Form Transitions cực cool với CSS3Xin chào các bạn, rất vui khi mà mình lại có thể post một bài viết mới. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn css3 có thể giúp các bạn tạo hiệu ứng transition cho form đăng nhập/xuất mà các bạn thường dùng trên trang web, blog.

1. HTML

<form>
 <input checked id='signin' name='action' type='radio' value='signin'>
 <label for='signin'>Sign in</label>
 <input id='signup' name='action' type='radio' value='signup'>
 <label for='signup'>Sign up</label>
 <input id='reset' name='action' type='radio' value='reset'>
 <label for='reset'>Reset</label>
 <div id='wrapper'>
  <div id='arrow'></div>
  <input id='email' placeholder='Email' type='text'>
  <input id='pass' placeholder='Password' type='password'>
  <input id='repass' placeholder='Repeat password' type='password'>
 </div>
 <button type='submit'>
  <span>
   Reset password
   <br>
   Sign in
   <br>
   Sign up
  </span>
 </button>
</form>

2. CSS

body, html {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
 
html, body { margin: 0; }
 
:focus { outline: none; }
::-webkit-input-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
:-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-ms-input-placeholder { color: #DEDFDF; }
 
body {
 background: #6ED0F6;
 color: #fff;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
 
#wrapper, label, #arrow, button span { transition: all .5s cubic-bezier(.6,0,.4,1); }
 
#wrapper { overflow: hidden; }
 
#signin:checked ~ #wrapper { height: 178px; }
#signin:checked ~ #wrapper #arrow { left: 32px; }
#signin:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-72px,0); }
 
#signup:checked ~ #wrapper { height: 262px; }
#signup:checked ~ #wrapper #arrow { left: 137px; }
#signup:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-144px,0); }
 
#reset:checked ~ #wrapper { height: 94px; }
#reset:checked ~ #wrapper #arrow { left: 404px; }
#reset:checked ~ button span { transform: translate3d(0,0,0); }
 
form {
 width: 450px;
 height: 370px;
 margin: -185px -225px;
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 50%;
}
 
input[type=radio] { display: none; }
 
label {
 cursor: pointer;
 display: inline-block;
 font-size: 22px;
 font-weight: 800;
 opacity: .5;
 margin-bottom: 30px;
 text-transform: uppercase;
}
label:hover {
 transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
 opacity: 1;
}
label[for="signin"] { margin-right: 20px; }
label[for="reset"] { float: right; }
input[type=radio]:checked + label { opacity: 1; }
 
input[type=text],
input[type=password] {
 background: #fff;
 border: none;
 border-radius: 8px;
 font-size: 27px;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 height: 72px;
 width: 99.5%;
 margin-bottom: 10px;
 opacity: 1;
 text-indent: 20px;
 transition: all .2s ease-in-out;
}
button {
 background: #079BCF;
 border: none;
 border-radius: 8px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 font-size: 27px;
 height: 72px;
 width: 100%;
 margin-bottom: 10px;
 overflow: hidden;
 transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
}
button span {
 display: block;
 line-height: 72px;
 position: relative;
 top: -2px;
 transform: translate3d(0,0,0);
}
button:hover {
 background: #007BA5;
}
 
#arrow {
 height: 0;
 width: 0;
 border-bottom: 10px solid #fff;
 border-left: 10px solid transparent;
 border-right: 10px solid transparent;
 position: relative;
 left: 32px;
}
 
 
#hint {
 width: 100%;
 text-align: center;
 position: absolute;
 bottom: 20px;
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.