Tạo menu đa cấp theo chiều ngang bằng CSS3 và jQueryViệc sở hữu nhiễu mẫu menu khác nhau sẽ giúp ích cho các bạn trong việc thiết kế web/blog, nó giúp các bạn tăng thêm sự sáng tạo cũng như tạo sự khác biệt so với các trang web truyền thống khác. Mẫu menu mà mình chia sẻ trong bài viết này ,được  lấy từ một trang web thiết kế nổi tiếng (blue print), dĩ nhiên nó hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể tự do sử dụng, hoặc nếu không các bạn có thể lấy ý tưởng từ nó mà tự code cho mình một menu theo ý muốn.

1. HTML

<nav id="cbp-hrmenu" class="cbp-hrmenu">
  <ul>
    <li>
      <a href="#">Products</a>
      <div class="cbp-hrsub">
        <div class="cbp-hrsub-inner"> 
          <div>
            <h4>Learning & Games</h4>
            <ul>
              <li><a href="#">Catch the Bullet</a></li>
              <li><a href="#">Snoopydoo</a></li>
              <!-- ... -->
            </ul>
          </div>
          <div>
            <h4>Utilities</h4>
            <ul>
              <li><a href="#">Gadget Finder</a></li>
              <li><a href="#">Green Tree Express</a></li>
              <li><a href="#">Green Tree Pro</a></li>
              <li><a href="#">Wobbler 3.0</a></li>
              <li><a href="#">Coolkid</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div>
            <!-- ... -->
          </div>
        </div><!-- /cbp-hrsub-inner -->
      </div><!-- /cbp-hrsub -->
    </li>
    <li><!-- ... --></li>
    <li><!-- ... --></li>
    <!-- ... -->
  </ul>
</nav>

2. CSS

.cbp-hrmenu {
  width: 100%;
  margin-top: 2em;
  border-bottom: 4px solid #47a3da;
}
 
/* general ul style */
.cbp-hrmenu ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style-type: none;
}
 
/* first level ul style */
.cbp-hrmenu > ul,
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner {
  width: 90%;
  max-width: 70em;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1.875em;
}
 
.cbp-hrmenu > ul > li {
  display: inline-block;
}
 
.cbp-hrmenu > ul > li > a {
  font-weight: 700;
  padding: 1em 2em;
  color: #999;
  display: inline-block;
}
 
.cbp-hrmenu > ul > li > a:hover {
  color: #47a3da;
}
 
.cbp-hrmenu > ul > li.cbp-hropen a,
.cbp-hrmenu > ul > li.cbp-hropen > a:hover {
  color: #fff;
  background: #47a3da;
}
 
/* sub-menu */
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub {
  display: none;
  position: absolute;
  background: #47a3da;
  width: 100%;
  left: 0;
}
 
.cbp-hropen .cbp-hrsub {
  display: block;
  padding-bottom: 3em;
}
 
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner > div {
  width: 33%;
  float: left;
  padding: 0 2em 0;
}
 
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner:before,
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner:after {
  content: " ";
  display: table;
}
 
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner:after {
  clear: both;
}
 
.cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner > div a {
  line-height: 2em;
}
 
.cbp-hrsub h4 {
  color: #afdefa;
  padding: 2em 0 0.6em;
  margin: 0;
  font-size: 160%;
  font-weight: 300;
}
 
/* Examples for media queries */
 
@media screen and (max-width: 52.75em) { 
 
  .cbp-hrmenu {
    font-size: 80%;
  }
 
}
 
@media screen and (max-width: 43em) { 
 
  .cbp-hrmenu {
    font-size: 120%;
    border: none;
  }
 
  .cbp-hrmenu > ul,
  .cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner {
    width: 100%;
    padding: 0;
  }
 
  .cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner {
    padding: 0 2em;
    font-size: 75%;
  }
 
  .cbp-hrmenu > ul > li {
    display: block;
    border-bottom: 4px solid #47a3da;
  }
 
  .cbp-hrmenu > ul > li > a { 
    display: block;
    padding: 1em 3em;
  }
 
  .cbp-hrmenu .cbp-hrsub { 
    position: relative;
  }
 
  .cbp-hrsub h4 {
    padding-top: 0.6em;
  }
 
}
 
@media screen and (max-width: 36em) { 
  .cbp-hrmenu .cbp-hrsub-inner > div {
    width: 100%;
    float: none;
    padding: 0 2em;
  }
}

3. JAVASCRIPT

var cbpHorizontalMenu = (function() {
 
  var $listItems = $( '#cbp-hrmenu > ul > li' ),
    $menuItems = $listItems.children( 'a' ),
    $body = $( 'body' ),
    current = -1;
 
  function init() {
    $menuItems.on( 'click', open );
    $listItems.on( 'click', function( event ) { event.stopPropagation(); } );
  }
 
  function open( event ) {
 
    if( current !== -1 ) {
      $listItems.eq( current ).removeClass( 'cbp-hropen' );
    }
 
    var $item = $( event.currentTarget ).parent( 'li' ),
      idx = $item.index();
 
    if( current === idx ) {
      $item.removeClass( 'cbp-hropen' );
      current = -1;
    }
    else {
      $item.addClass( 'cbp-hropen' );
      current = idx;
      $body.off( 'click' ).on( 'click', close );
    }
 
    return false;
 
  }
 
  function close( event ) {
    $listItems.eq( current ).removeClass( 'cbp-hropen' );
    current = -1;
  }
 
  return { init : init };
 
})();Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.