World - Blog TemplateWorld là một tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục (thứ mà tôi không thường thấy, đặc biệt là trong danh mục mẫu Bootstrap). Các trang bài đăng có một khe hình ảnh đặc trưng, ​​một khu vực nghiêm ngặt cho nội dung, cũng như một hộp bình luận mà hiển thị ngay sau khi nội dung kết thúc.
World - Blog Template
Xung quanh World - Blog Template với phông chữ và kích thước phông chữ để cải thiện trải nghiệm nếu bạn cảm thấy cần thiết. Điều duy nhất mà thực sự thiếu trong mẫu này là một số tùy chọn chia sẻ xã hội.

Tôi cảm thấy nó sẽ phù hợp hoàn hảo cho sự lựa chọn màu sắc và phông chữ vững chắc như vậy.

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.