Zigzag dropdown menu conceptĐây là một trường hợp khác về khái niệm dropdown menu.

1. HTML

<ul class="menu cf">
 <li><a href="">Menu item</a></li>
 <li>
  <a href="">Menu item</a>
  <ul class="submenu">
   <li><a href="">Submenu item</a></li>
   <li><a href="">Submenu item</a></li>
   <li><a href="">Submenu item</a></li>
   <li><a href="">Submenu item</a></li>
  </ul>			
 </li>
 <li><a href="">Menu item</a></li>
 <li><a href="">Menu item</a></li>
 <li><a href="">Menu item</a></li>
</ul>

2. CSS

/* Clearing floats */
.cf:before,
.cf:after {
 content: " ";
 display: table;
}

.cf:after {
 clear: both;
}

.cf {
 *zoom: 1;
}

/* Mini reset, no margins, paddings or bullets */
.menu,
.submenu {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
}

/* Main level */
.menu {			
 margin: 50px auto;
 width: 800px;
 /* http://www.red-team-design.com/horizontal-centering-using-css-fit-content-value */
 width: -moz-fit-content;
 width: -webkit-fit-content;
 width: fit-content;	
}

.menu > li {
 background: #34495e;
 float: left;
 position: relative;
 transform: skewX(25deg);
}

.menu a {
 display: block;
 color: #fff;
 text-transform: uppercase;
 text-decoration: none;
 font-family: Arial, Helvetica;
 font-size: 14px;
}		

.menu li:hover {
 background: #e74c3c;
}		

.menu > li > a {
 transform: skewX(-25deg);
 padding: 1em 2em;
}

/* Dropdown */
.submenu {
 position: absolute;
 width: 200px;
 left: 50%; margin-left: -100px;
 transform: skewX(-25deg);
 transform-origin: left top;
}

.submenu li {
 background-color: #34495e;
 position: relative;
 overflow: hidden;		
}						

.submenu > li > a {
 padding: 1em 2em;			
}

.submenu > li::after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: -125%;
 height: 100%;
 width: 100%;			
 box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .9);			
}		

/* Odd stuff */
.submenu > li:nth-child(odd){
 transform: skewX(-25deg) translateX(0);
}

.submenu > li:nth-child(odd) > a {
 transform: skewX(25deg);
}

.submenu > li:nth-child(odd)::after {
 right: -50%;
 transform: skewX(-25deg) rotate(3deg);
}				

/* Even stuff */
.submenu > li:nth-child(even){
 transform: skewX(25deg) translateX(0);
}

.submenu > li:nth-child(even) > a {
 transform: skewX(-25deg);
}

.submenu > li:nth-child(even)::after {
 left: -50%;
 transform: skewX(25deg) rotate(3deg);
}

/* Show dropdown */
.submenu,
.submenu li {
 opacity: 0;
 visibility: hidden;			
}

.submenu li {
 transition: .2s ease transform;
}

.menu > li:hover .submenu,
.menu > li:hover .submenu li {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
}		

.menu > li:hover .submenu li:nth-child(even){
 transform: skewX(25deg) translateX(15px);			
}

.menu > li:hover .submenu li:nth-child(odd){
 transform: skewX(-25deg) translateX(-15px);			
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.