Danh sách Bài viết mới

Circular Menu

Circular Menu

Một nửa vòng tròn Menu CSS hiện lên khi hover vào hamburger menu.


Pure CSS3 Mega Dropdown Menu With Vertical Animation

Pure CSS3 Mega Dropdown Menu With Vertical Animation

Một menu thả xuống CSS đẹp mắt với chuyển động ngang của phần của phần tử con


Mẫu Button ấn tượng 6

Mẫu Button ấn tượng 6

Mẫu button 6 này dạng hover chuột show ra hàng ngang


Mẫu Button ấn tượng 5

Mẫu Button ấn tượng 5

Mẫu button này dùng cho nút click kiểu mạng xã hội


Mẫu Button ấn tượng 4

Mẫu Button ấn tượng 4

Mẫu button 4 này click vào nhúng nhúng thụn thụn


Mẫu Button ấn tượng 3

Mẫu Button ấn tượng 3

Mẫu button này dùng cho Submit hoặc gửi tin. Click đổi nền và icon


Mẫu Button ấn tượng 2

Mẫu Button ấn tượng 2

Mẫu Button này dạng hover đổi nền


Mẫu Button ấn tượng 1

Mẫu Button ấn tượng 1

Mẫu button này dạng click xong show bung ra


ChroPath tool xác định XPath - Testing

ChroPath tool xác định XPath - Testing

Trong kiểm thử tự động, nếu các phần tử không được tìm thấy bởi các thuộc tích như id, class, name, vv thì XPath trong…


Animated Number Counter

Animated Number Counter

Hiệu ứng số nhảy tự động được chỉ định bằng Javascript